Umuleg å ikkje bli engasjert av kommunikasjonsdagen

Av Mette Bruaas

Da eg høyrde det skulle vere ein kommunikasjonsdag 26. september, visste eg ikkje heilt kva eg forventa og ikkje kva som skulle skje. Vi fekk beskjed om å skrive ned datoen av leiarane i kommunikasjonsforeininga i Volda. Vi fekk også drops, penn og vart fortalt at vi skulle melde oss inn på www.kommunikasjon.no. Gratis. Eg gjorde dette med ein gong, og fekk medlemsmagasin og informasjon i posten ei veke etter.

26. september kom, og dagen før sa eg ja til å skrive innlegg på PR-bloggen om denne dagen, som eg fortsatt ikkje visste heilt kva var. Men eg kasta meg ut i det og møtte opp i Store-auditorium på Berte Kanutte-huset. Vi fekk tilbod om kaffi, frukt og mørk sjokolade! Eg hadde no fått litt informasjon om kva som eigentleg skulle skje, og hadde ulike forventningar til dagen. Eg kunne lære meir om det å bli kommunikasjonsansvarleg i ei bedrift, jobbmogelegheiter, og få inn nytt fagleg innhald utanfor vanleg pensum.

 

Norsk Kommunikasjonsforeining

Dei som var først ut var Marte Holm Løvstad og Sindre Fjærtoft frå Norsk kommunikasjonsforeining. Gjennom første halvtime fekk eg mykje god innsikt i kva ”den norske kommunikatøren” driv med. Eg fekk også informasjon om sjølve kommunikasjonsforeininga og kva dei jobbar med og kva fordelar som kjem ved å vere med i kommunikasjonsforeininga. Eg fekk mange råd til å kome meg inn i bransjen og korleis eg kan skilje meg ut frå konkurrentane. Fekk også blant anna tips om å vere aktiv i så mykje som mogeleg, for å byggje ein god CV. Inspirasjon frå første stund på kommunikasjonsdagen!

 

”Klatre opp og si: jeg er verdt noe!”

Den som nådde fram med mest inspirasjon for min del, va Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i ADECCO Noreg. Roland snakka blant anna om kva som skal til for å lykkast med strategisk kommunikasjon. ”Den beste PR, ser ikke ut som PR. Den beste reklamen, ser ikke ut som reklame.” Her fortset Roland med å vise ulike eksempel på god reklame, og gjer dette på ein morosam måte og presenterar ulike bedrifter som har gjort PR og reklame på ein smart måte, og som statistisk sett har funka!

Even Sandvold Roland holdt et inspirerende foredrag under kommunikasjonsdagen.

Even Sandvold Roland holdt et inspirerende foredrag under kommunikasjonsdagen.

Gripande

Siv Tonje Solfjeld, kommunikasjonsdirektør i Norsk Luftambulanse, snakka denne fredagen om krisekommunikasjon rundt helikopterulykka 14. januar 2014. Ho visar korleis kommunikatørane jobba rundt ulykka og presenterer korleis krisekommunikasjon skal funke, og korleis det også kan gå galt. Blant kommunikasjon med media, og rundt pårørande. Utruleg godt presentert frå Solfjeld, og gir ein håplaus student godt innblikk i kva ein kan jobbe med i framtida og at jobbar innan kommunikasjonsfeltet verkeleg er viktig for ei bedrift.

 

Content Marketing

Anders Brenna, forretningsutviklar/teknologievangelist i Knowit, avslutta ettermiddagen med eit innlegg om Content Marketing. Nettaviser og annonser stod på programmet og eg lærte mykje om kva som funkar og ikkje funkar rundt desse felta.

Tittelen på dette innlegget er henta frå Twitter, og viser kor mykje kommunikasjonsdagen har å seie for studentane som spesialiserar seg innan for faget. ”Beste kommunikasjonsdagen eg har opplevd”, overhøyrer eg ein elev seie med det eg forlatar Store-auditorium på Berte-Kanutte huset.

 

Tusen takk for kommunikasjonsdagen 2014!

Sosialt slavearbeid

Av Kristine Kotte-Eriksen

Da jeg begynte her for to år siden var jeg veldig redd for å drive med noe ved siden av skolen, i tilfelle det skulle gå utover studiene mine. Nå vet jeg ikke hva studietiden hadde vært uten.

Et lærerikt avbrekk

Til å være et så lite sted som Volda, er det utrolig mye man kan drive med ved siden av studiene. For noen handler det om å ha noe å gjøre som er sosialt og lærerikt, og som gir et positivt tilskudd i studiehverdagen. For min del var det viktig å velge noe å engasjere seg i som er relevant for studiene.

I januar i år ble jeg valgt til å være leder for studentorganisasjonen PR-studentane. PR-studentane utfører kommunikasjonsoppdrag fra eksterne oppdragsgivere i offentlig og privat sektor i regionen. Dette har vært den beste måten for meg å gjøre det vi lærer på skolen, i praksis. Selv om vi gjør jobben gratis og derfor på våre premisser, krever prosjektene fortsatt at vi gjør et grundig arbeid, leverer på tid og forholder oss til oppdragsgiver på en profesjonell måte. I tillegg kommer jobben med å sitte i styret, der vi planlegger prosjekter, sosiale sammenkomster og følger opp det administrative.

Man kan jo bli svett av mindre

Studenter ved mediefag har spesielt mye å velge mellom. Studentavisen Peikestokken, Student-TV, Studentradio, Kommunikasjonsforeningen, Norsk Journalistlag, PR-studentane, Animation Volda og Dokumentarfilmfestivalen kommer i tillegg til for eksempel Studenttinget, Rokken og Natura.

Det andre jeg valgte å søke meg til var styret til Kommunikasjonsforeningens studentlag i Volda. Kommunikasjonsforeningen ønsker å være et nettverk og støttespiller for folk som studerer og jobber med kommunikasjon. Da vi startet opp igjen i januar hadde hele studentlaget ligget i dvale i mange måneder. Vi fikk derfor en ny sjanse til å etablere det på nytt, og da det nye styret var satt, var det bare å hive seg over mulighetene.

Kommunikasjonsdagen i Volda, som arrangeres 26. september i år, er ett av studentlagets initiativer. Arbeidsoppgavene går ut på alt fra å finne tema og interessante foredragsholdere, til design, invitasjoner, logistikk og ikke minst PR-biten. Alt dette er elementer av en vanlig arbeidsdag for veldig mange, og derfor kan denne typen verv være med på å forberede deg til en arbeidshverdag innen verdens morsomste fagfelt. Læringsutbyttet kommer ikke bare fra å arrangere et event om kommunikasjon, men det handler også om å ha erfaring med alt arbeidet bak.

Engasjement som utfyller studiene

Mitt verv som leder av PR-studentane har gitt meg de utfordringene jeg trengte. For meg har engasjement ved siden av skolen vært med på å gjøre studiene mer interessante. Når sant skal sies har det gått over stokk og stein i perioder, hvor telefoner, møter og mail har vært en mye større del av hverdagen enn anvendt tid på biblioteket.

Men til slutt er det verdt det. For selv om skolen kommer først, er det nå du har mulighet til å prøve og feile. Studietiden er (for de fleste) noe du bare får oppleve én gang, og det gjelder å gjøre mest mulig ut av den.

X2 Festivalen – vårens vakreste eventyr

Av Pernille Opsahl Coward

Det begynner å bli noen måneder siden PR-studentane (studentdrevet PR-byrå) tok på seg oppdraget rundt kommunikasjonsarbeidet til X2 Festivalen, en ekstremsportfestival med knutepunkt i Volda. Når jeg tenker tilbake på tiden under selve festivalen dukker sol, sportslig aktiviteter og glade mennesker på festival opp i hodet mitt. Når jeg tenker gjennom én gang til, tenker jeg også på alle timene vi la bak oss med arbeid i forkant.
Vi startet reisen i oppløpet til festivalen. Det var i slutten av januar 2014 at jeg med ni andre medlemmer i PR-studentane skulle begynne med arbeidet og reisen frem mot festivalen som skulle være 3.-6- april. Det var Gina Elisabeth Rudsrud og meg selv som fikk ansvaret for å organisere og følge opp arbeidet til gruppen. Selve oppdraget gikk ut på å formulere kommunikasjonsstrategier som ville passe til målgruppene for X2 eksternt. Videre skulle vi bruke disse strategiene i praksis. Dette  gjaldt for sosiale medier, sponsorer og opp mot tradisjonelle medier som kunne ha interesse av festivalen. Dette ble igjen de tre teamene som vi delte gruppen inn i .

Det er en ærlig sak at vi fort støtet på utfordringer med oppgavene vi skulle gjennomføre helt på egne ben. Med dette sikter jeg til at festivalen i stor grad ikke hadde noe materiale fra tidligere år vi kunne arbeide videre med, og mye av kommunikasjonsarbeidet måtte derfor starte fra scratch. Vi hadde mange møter i februar og mars med hele gruppen, samt møter med hvert team.

Elise Platou, Caroline Aasgaard Carho og Mona Fluge fikk ansvaret for sponsor og konseptarbeidet til X2. Dette gikk i hovedsak ut på å skaffe sponsorer til festivalen og utvikle ideer til konkurranser for samarbeidspartnere og deres sosiale medier.

En annen viktig del med kommunikasjonsarbeidet til festivalen var å skaffe grundige lister med oversikt over ulike publikasjonser (aviser, magasiner etc.) på Sunnmøre og andre relevante for X2. Et av målene var å gjøre festivalen mer kjent i området og derfor var god kontakt med media viktig. Matea Skjong Grøvik og Marianne Åsheim Friess var de to som fikk ansvaret for å følge opp dette. Jentene oppdaterte også nettsiden hyppig i forkant og under festivalen for å skape en god informasjonsflyt.

Videre var bruk av sosiale medier en viktig del av kommunikasjonsarbeidet til X2. Sondre Lund Edvardsen, Øyunn Hagen Wold og Sarah Emilie Mørch tok ansvaret for å publisere bilder på Instagram, Twitter-meldinger og Facebook-statuser.  Det var et sterkt fokus på riktig størrelse og bildekvalitet for å styrke profilen til X2. Like viktig var det å velge strategiske tidspunkt å legge ut statuser på og bruke ulike måter å få nye følgere på.  Fra februar til april økte antall nye følgere på Facebook med ca. 50 % og Instagram 230 %, nettopp på grunn av riktige strategier.

Det er mye mer jeg kunne fortalt om kommunikasjonsarbeidet til X2 Festivalen 2014. Det var utrolig gøy å prøve seg om informasjonsansvarlig og jobbe med så mange forskjellige mennesker.  Vi brukte mange timer på å planlegge, legge strategier og gjennomføre planene våres. Dette skulle vise seg å gi resultater. Jeg tror både jeg og resten av gruppen har hatt en utrolig morsom og spennende reise med festivalarbeidet. Samtidig tror jeg vi også har lært at kommunikasjon innad i en liten organisasjon er vel så viktig som den eksterne.

Engasjer deg!

En del av kommunikasjonsarbeidet under X2 gikk ut på å rapportere fra de ulike sportsgrene.

En del av kommunikasjonsarbeidet under X2 gikk ut på å rapportere fra de ulike sportsgrene. Foto: Pernille O. Coward.

 

Ekskursjon til Devoldfabrikken

Av Mariell Midtbø Bøyum

Onsdags morgon møtte studentar frå første og tredje klasse på rutebilstasjonen klare til ekskursjon til Devoldfabrikken. Fabrikken ligg plassert på den vesle, men vaksande plassen Langevåg utanfor Ålesund. Sola hadde så vidt byrja å titte fram, og vi var spente på kva Devoldfabrikken eigentleg var. Fleire tenkte kanskje at det var vel ein fabrikk der dei produserte ulltøyet Devold, elles ikkje stort meir.

På Devoldfabrikken møtte vi to imøtekommande og hyggjelege damer, som viste oss veg til Historiske Kølbua. Der vart vi servert pastasalat samt herleg foccacia. Etter måltidet blei vi presentert for kva type kommunikasjonsarbeid Devoldfabrikken faktisk driv med. Vi fekk og høyre om ulike marknadsføringstiltak dei nyttar for å nå dei ulike kundegruppene. Her var lista lang med ulike sosiale medium, reklame på nett samt avisbasserte reklametiltak. Dei satstar óg hardt på å halde aktivitetar for kundane, som ulike konkurransar og arrangement. Dei fortalte mykje om den strategiske 10 års planen som dei allereie var halvegs i. Her var det satt stort fokus på auka sal, ombygging av fabrikken og området samt å gjer fabrikken om til ein industristad. Nokre av planane var å lage ein park midt på området, kor ein kunne slappe av mellom handlinga.

Devoldfabrikken har i dag fleire outlet butikkar som Bergans, Norrøna, Moods of Norway og ikkje minst Devold sjølv. Desse butikkane har fast 30-70% rabatt, noko som trekk mykje kundar. I tillegg fins det ei ny renovert café som kan by på mykje god mat og drikke. I det gamle fabrikk lokalet finn ein eit museum, kor ein kan utforske 150 års tekstilhistorie.

Allereie 18.september opnar mange nye butikkar på Devoldfabrikken. Her var det alt i frå frisør, klesbutikkar og ein eigen kafe for barn. I tillegg opnar Helly Hansen, noko Devoldfabrikken gler seg stort til.

Det å besøke bedrifter og utforske næringslivet er viktig for studentar på PR og kommunikasjon. Her får ein høyre og sjå i praksis korleis alt i frå strategiar og kommunikasjon faktisk fungera på ekte. Etter ein dag hos Devoldfabrikken sit studentane igjen med eit positivt inntrykk av imøtekommande menneske, historiske fakta om fabrikken, kommunikasjonsarbeid og ikkje minst ein lærerik oppleving vi tar med oss vidare i studiet.

Ein stor takk til Devoldfabrikken som tok oss svært godt i mot!

Min praksis hos Dinamo

Av Emilie Helgesen

Da var det på tide å mimre tilbake til den fine praksisperioden jeg hadde hos Dinamo PR i våres. For dere som ikke har hørt om Dinamo, så er det et av Norges største kommunikasjonshus. De holder til i flotte omgivelser på Lysaker, og består av flere forskjellige avdelinger; Design, PR, Magasin, Reklame, Business & Services, og Eyeworks (TV). Til sammen er det ca 150 hoder som utgjør Dinamo, hvorav 15-17 jobber i PR-avdelingen.

praksis4

Som flere har påpekt tidligere, er eksternparksisen noe mange gru-gleder seg til. Har vi lært det som trengs? Hva slags oppgaver vil vi få? Hvilke forventninger har arbeidsgiver? Spørsmålene er mange.

Personlig var jeg kanskje mest redd for å bli sittende og tvinne tommeltotter og ikke bli inkludert i det daglige kommunikasjonsarbeidet. Flaks for meg var realiteten en helt annen. Allerede fra dag èn ble jeg tatt veldig godt i mot. Jeg fikk for anledningen en egen fadder, og ble tatt med rundt på en hilserunde i alle kriker og kroker hos Dinamo. Senere på dagen var jeg på to prosjektmøter, og fikk etterhvert også min første arbeidsoppgave: litt research.

Les meir

Eksternpraksis: Kommunikasjonsforeningen

Åpningsfoto

Innsikt i kommunikasjonsbransjen? Hyggelige kolleger? Kontor på Karl Johan? Varierte oppgaver og reelt ansvar? Velkommen som praksisstudent hos Kommunikasjonsforeningen.
Av Haakon Stensrud

Eksternpraksisen som vi PR-studenter i Volda er så heldige å få ta del i er for mange høydepunktet i utdanningen, og for de fleste kan valget av praksisplass være minst like utfordrende og vrangt som en sekstimers eksamen i en svett gymsal på idrettsbygget.

Det samme gjaldt naturligvis også for undertegnede, men etter å ha hørt og lest om tidligere studenters opplevelser hos Kommunikasjonsforeningen ble valget mye enklere. Dette virket som et sted der en fikk bryne seg på en rekke kommunikasjonsfaglige oppgaver og utfordringer – og hva mer kan vel egentlig en ivrig kommunikasjonsstudent ønske seg?

Les meir

Veien til målet

Av Eirin Sørensen Røkke

Eksternpraksis, noe så fryktelig spennende og skummelt på samme tid. Helt siden førsteklasse har det blitt hvisket i gangene om disse åtte ukene i 6. semester.

10287265_10152394226422037_748052220_n

Prosessen starter allerede på høsten i 5. semester hvor vi skal komme med ønsker og må skrive både CV og søknad. Noe i meg sa at dette kunne vise seg å bli et viktig valg. Men hvor ville jeg?

  1. Forsvarets mediesenter
  2. Kreftforeningen
  3. Telenor

Les meir

Studietur til Brussel

Tekst: Malin Sundby Revaa og Sunniva Thorsnes Grane
Foto: Hedvig Tønnesen

Det er et par uker siden vi i 2. Klasse på PR, kommunikasjon og media-linja ved Høgskulen i Volda satte oss på flyet ned til Brussel – Lobbylandet. Der lærte vi mer om lobbyisme og Norges samarbeid og relasjon til EU. Siden da har inntrykkene sunket inn, og vi ser tilbake på litt av det vi lærte på turen.

 

EU i vinden.

EU i vinden.

Les meir