Vi PRaktiserer

I disse dager har førsteårsstudentene et øvingsprosjekt. Vi publiserer informasjonstekster om Høgskulen i Volda,  saker som angår studenter og lokalsamfunnet i Volda. Prosjektet vil gå over fire uker, og vi er nå litt over halvveis. Det er en god øvelse i sjanger, skriving, foto og publiseringssystemet WordPress. Nettsiden ligger under praksis.privolda.no

Sjekk ut siden! Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger.